అఖ్రితౌ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 57.49

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

అద్భుతమైన
USD 73.91

అద్భుతమైన

రోజాలు

ఒప్పందము ముగించుట
USD 50.54

ఒప్పందము ముగించుట

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

ఆకర్షణీయమైన
USD 41.06

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
లొంగుబాటు
USD 70.12

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

శ్రేష్ఠత
USD 41.06

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

యవ్వనము నిండిన
USD 41.06

యవ్వనము నిండిన

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

రాజీ
USD 70.12

రాజీ

7 రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
గౌరవము
USD 57.49

గౌరవము

24 రోజాలు

ప్రేరణ
USD 70.12

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

రుచికరమైన
USD 57.49

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 41.06

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నవీనమైన
USD 41.06

నవీనమైన

గర్బెర ,లిల్లీలు మరియు చామంతులు

నమ్రత
USD 41.06

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

మోసము
USD 41.06

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అంగీకారము
USD 70.12

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Akhyritou, also spelled as Acheritou, is a small village in Cyprus located west of Famagusta, in the Famagusta district. Acheritou itself doesn’t have a high number of attractions, but the nearby city of Famagusta has a number to offer. At one point, it was the most important port city on the island, and a gateway for Silk Road merchants to make trades with Levantine merchants. These days, it is an important Cyprian economic and commercial hub, specializing in tourism and industrial production, among other things. The walled city in Famagusta is a popular tourist attraction, as is the annual International Famagusta Art and Culture Festival, hosting various concerns and dance shows. Famagusta has quieted down in recent years due to political reasons, but there are still good reasons to visit. Flowers that can be found in Acheritou and Famagusta include Cyprus cyclamen and lavenders, which can be sent by us to many locations within Cyprus.