లిమసోల్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

మంచి
USD 57.43

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

బాగు
USD 41.02

బాగు

12 రోజాలు

గర్వము
USD 57.43

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

యువ
USD 41.02

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రలోభం
USD 70.05

ప్రలోభం

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

నవీనమైన
USD 41.02

నవీనమైన

గర్బెర ,లిల్లీలు మరియు చామంతులు

ప్రేమ పాత్రమైన
USD 59.95

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

పూజ్యమైన ప్రేమ
USD 70.05

పూజ్యమైన ప్రేమ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 41.02

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్పృహతప్పిన అందము
USD 50.48

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

జీవితము తీయనిది
USD 70.05

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

తరగని అభిమానము
USD 57.43

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
శక్తి
USD 50.48

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

బుజ్జగింపు
USD 70.05

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

జయము
USD 41.02

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

నీవు లేక నేను లేను
USD 70.05

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


One of the tourism centers of Cyprus, Limassol contains a wide variety of notable cultural sites and traditions. Limassol is also an important financial center of Cyprus, because of its busy port. Some famous aspects of Limassol’s culture are the different festivals that occur in the city year-round. These festivals include the Wine Festival of Cyprus, which occurs in the first quarter of September. Festivalgoers have the opportunity to taste some of Cyprus’ best wine free of charge, and folk dancing and singing is the accompanying entertainment to the Wine Festival. In a similar spirit, Limassol also hosts a three-day long Beer Festival, with dancing and festivities near the sea. Entrance is free and beer is cheap, a fantastic combo. Another notable festival in Limassol is the Festival of Ancient Greek Drama. Limassol, of course, has more than just festivals. Some of the flowers in Limassol’s parks include the Chinese hibiscus, Cyprus cyclamen, lavenders, geraniums, and nasturtiums. This dazzling and colorful assortment of flowers can be arranged and sent by us to many places around the world, and we can also deliver flowers directly to Limassol.