లిమసోల్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

తొలి చూపు ప్రేమ
USD 69.77

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

సమ్మొహనమైన
USD 69.77

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

గర్వము
USD 57.20

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

చిరునవ్వుతో
USD 40.86

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
శక్తి
USD 50.29

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

తరగని అభిమానము
USD 57.20

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

స్వభావము
USD 73.54

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

అపూర్వమైన
USD 57.20

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 50.29

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

మృదువు
USD 40.86

మృదువు

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

శుభాకాంక్షలు
USD 57.20

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

గర్వము
USD 44.00

గర్వము

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్వచ్చమైన ప్రేమ
USD 73.54

స్వచ్చమైన ప్రేమ

36 రోజాలు

నిలకడ
USD 50.29

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

రహస్యమైన
USD 50.29

రహస్యమైన

12 రోజాలు

అపరస్పరమైన ప్రేమ
USD 57.20

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


One of the tourism centers of Cyprus, Limassol contains a wide variety of notable cultural sites and traditions. Limassol is also an important financial center of Cyprus, because of its busy port. Some famous aspects of Limassol’s culture are the different festivals that occur in the city year-round. These festivals include the Wine Festival of Cyprus, which occurs in the first quarter of September. Festivalgoers have the opportunity to taste some of Cyprus’ best wine free of charge, and folk dancing and singing is the accompanying entertainment to the Wine Festival. In a similar spirit, Limassol also hosts a three-day long Beer Festival, with dancing and festivities near the sea. Entrance is free and beer is cheap, a fantastic combo. Another notable festival in Limassol is the Festival of Ancient Greek Drama. Limassol, of course, has more than just festivals. Some of the flowers in Limassol’s parks include the Chinese hibiscus, Cyprus cyclamen, lavenders, geraniums, and nasturtiums. This dazzling and colorful assortment of flowers can be arranged and sent by us to many places around the world, and we can also deliver flowers directly to Limassol.