స్పెయిన్ లొ తాజా పుష్పముల త్వరిత గతి బట్వాడా. స్పెయిన్ లోని మాడ్రిడ్ మరియు 67 నగరములకు చేతి బట్వాడా ద్వారా పుష్పములను అందచేస్తాము.

అద్భుతమైన పుష్ప ప్రదర్శనకు స్పెయిన్ దేశము నెలవు. కోర్డొబాలో పుష్పములు మరియు మే ఉత్సవపు క్రాసులు వీధులు మరియు పల్లె ప్రాంతములలో వేల పుష్పములు వరస కడతాయి. వందాలాది పుష్పములతో అలంకరించిన ఇంటి వర్నడాలు ఒక దానితో ఒకటి పోటీ పడతాయి. గిరోన అనే చిన్న నగరములో ప్రతి సంవత్సరము సొగసైన పుష్ప ప్రదర్శన జరుగుతుంది. రాజధాని నగరము మాడ్రిడ్లో లక్షణమైన పుష్పముల ఉత్సవములు ప్రతి సంవత్సరము జరుగుతాయి. రాజధాని నగరము మాడ్రిడ్లొ అన్ని చోట్లా అందమైన ఎర్ర గులాబీలు కనబడతాయి. ఇవి ప్రేమ, శృంగారము మరియు పురుషుని వీరత్వమునకు ప్రతీక. వార్షిక ఎద్దుల పోటీలలో పాంప్లోనా వీధులు ఎరుపు రంగు గులాబీలతో నిండి ఉంటాయి. ముదురు ఎరుపు రంగు కార్నేషను స్పెయిన్ యొక్క జాతీయ పుష్పము, కాని స్పెయిన్ ప్రజలు అన్ని రంగుల కర్నేషన్లను ఇష్టపడతారు. ఎరుపు రంగు కార్నేషను ఇవ్వటము స్నేహమునకు గుర్తుగా భావిస్తారు.

స్పెయిన్ లో ప్రముఖ పుష్ప గుచ్చములు

ఈ పుష్పగుచ్చముల ధర చూడటానికి నగరమును ఎంచుకోండి:ఈ పుష్పగుచ్చముల ధర చూడటానికి నగరమును ఎంచుకోండి


ప్రేమ ఒప్పుకోలు

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

ప్రేరణ

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

శ్రేష్ఠత

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

శుభాకాంక్షలు

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

    
ఇంకా ప్రేమించు

ఇంకా ప్రేమించు

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లావెండర్ పుష్పం

చిరునవ్వుతో

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

అద్భుతమైన

అద్భుతమైన

రోజాలు

ప్రేమలో

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

    
రహస్య ఆరాధన

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

భావన

భావన

12 రోజాలు

ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

    
లొంగుబాటు

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

ప్రశాంతత

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

అహంభావము

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

కలిసికట్టుగా

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

    

ప్రత్యేక ఆఫరు: శ్రేష్ఠత

ఈ ముద్దైన పుష్పగుచ్చములో 6 అందమైన మరియు సరైన తెలుపు రంగు రోజాలు వస్తాయి. చిన్న అమరికకు సరిపడే ఈ సందర్ధముకైనా, ప్రత్యేకించి యువతుల కొరకు సరైనది. తెలుపు రంగు రోజాలు ఆమె అమాయకత్వానికి మరియు ఆమె యొక్క ముద్దైన స్వభావానికి చిహ్నము. జరగోజా (Zaragoza)   బార్సెలోనా (Barcelona)   మాడ్రిడ్ (Madrid)   వలెన్సియా (Valencia)   సెవిల్ల (Sevilla) లో తరచుగా ఆర్డరు చేయబడుతుంది. మీ చిన్ని యువరానికి మీరు ఆమెను ఎంతగా ప్రేమిస్తారో తెలపటానికి సరైనది. మీ యువరాని యొక్క వచ్చే జన్మదినమున ఈ పుష్పగుచ్చమునకు ఒక కుండీని జోడించి ఇచ్చే ఆలోచన చేయండి.
సమాచారము