స్విట్జర్లాండ్ లొ తాజా పుష్పముల త్వరిత గతి బట్వాడా. స్విట్జర్లాండ్ లోని బెర్న్ మరియు 6 నగరములకు చేతి బట్వాడా ద్వారా పుష్పములను అందచేస్తాము.

ఎడెల్వైస్ అనె చిన్న తెల్లని పర్వత ప్రాంతపు పుష్పము ఆస్ట్రియా మరియు స్విట్జర్లాండ్ యొక్క జాతీయ పుష్పము. మోర్గెస్ ప్రదేశములో ట్యులిప్ పుష్పములు వసంతమంతటా పుష్పించటము వలన దానిని సిటీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ అని పిలుస్తారు. వసంతమును జరుపుకొనుటకు స్విస్ వాగన్లను పుష్పములతో అలంకరించి పల్లె ప్రాంతములో ఊరేగిస్తారు. ఆవుల రాణీని ఎన్నుకుని దానికి పుష్పముల మాలతో చేసిన కిరీటమును వేస్తారు, అడివి పూలను తుంచి చుట్టు పక్కల వారికి ఇచ్చి శుభాకాంక్షలు చెప్తారు. జూరిచ్ నంగరములో కాతెడ్రల్ గంటలు మోగించి మరియు పుష్పముల వాహనములను నగర వీధులలో ఊరేగించి వసంతము యొక్క ఆగమనపు వేడుక జరుపుకుంటారు. యువతులు సాంప్రదయ దుస్తులు మరియు తలలో పుష్పముల మాలలు ధరిస్తారు. స్నేహితులు మరియు చుట్టాలకు బహుమతులుగా ఇవ్వటానికి కావలసిన తాజా గులాబీలు మరియు అడివి పూలను అమ్ముటకు రాజధాని నగరము బెర్న్లో పుష్పముల దుకాణములు వరుస కడతాయి.

స్విట్జర్లాండ్ లో ప్రముఖ పుష్ప గుచ్చములు


ఆశావాదం

ఆశావాదం

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

రాగ బద్ధమైన

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

జీవితము తీయనిది

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అర్హత గల

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

    
ఏకాంతం

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

చంచలమైన

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

సరసాలాపములు

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

    
స్వభావము

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

అమరత్వము

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కీర్తి

కీర్తి

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

వైభవము

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

    
నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

రోజాలు

నేను పైవాడి కొసము

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

అపరస్పరమైన ప్రేమ

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

స్వచ్చమైన ప్రేమ

స్వచ్చమైన ప్రేమ

36 రోజాలు

    

ప్రత్యేక ఆఫరు: శాంతి

తెల్లని జిప్సోఫిలా మరియు 12 గులాబీ రంగు రోజాలతో మీరు ఆమె పట్ల శ్రద్ధ వషిస్తారని తెలపండి. గులాబీ రంగు రోజాలు స్నేహము మరియు యుక్త ప్రేమకు గుర్తు, కాబట్టి మీరు ఆమె గురించి ఆలోచిస్తున్నరని తెలపండి. రోజాలు ప్రపంచమంతటా ప్రఖ్యాతమైనవి కాని ఈ పుష్పగుచ్చము తరచుగా జూరిచ్ (Zürich)   జెనెవే (Genf)   బసెల్ (Basel)   బెర్న్ (Bern)   లౌసానే (Lausanne) లో ఆర్డరు చేయబడుతుంది. ఈ పుష్పగుచ్చమునకు ఒక రిబ్బను కట్టబడినది కాని పుష్పములను ఎక్కువ కాలము తాజాగా ఉంచటానికి ఒక కుండీని కూడా జోడించండి. ఆమె గురించి ఆలోచిస్తున్నారి తెలపటాని సరైనది.
సమాచారము