జెనెవే ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

కోపము
USD 125.81

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఎడారి ప్రేమ
USD 125.81

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఉశికొలపడము
USD 125.81

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

కలిసికట్టుగా
USD 90.35

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
లేత
USD 80.31

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సరైన మంచితనము
USD 80.31

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

యువ
USD 80.31

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

తొలి చూపు ప్రేమ
USD 125.81

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రక్షణ
USD 90.35

రక్షణ

లిల్లీలు, రోజాలు , ఆర్కిడ్లు , మరియు లావెండరు

ప్రేమ పాత్రమైన
USD 100.38

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

కోరిక
USD 125.81

కోరిక

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

ధర్మం
USD 80.31

ధర్మం

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సమ్మొహనమైన
USD 125.81

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

కలవరము
USD 125.81

కలవరము

లిల్లీలు, రోజాలు, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు , లావెండర్ పుష్పం మరియు కార్నేషన్లు

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 80.31

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

జ్ఞానం
USD 80.31

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Located on the banks of Lac Leman and giving residents a spectacular view of Mont Blanc, the metropolitan city of Geneva is also a global center for banking and diplomacy. The U.N. and Red Cross are headquartered in Geneva, and the city's long ties to France can be seen in everything from the architecture to the fine dining establishments. Some of the "must see" sights include the Jet d'Eau fountain and St. Pierre Cathedral and awe inspiring Reformation Wall. The varied climate in Switzerland has resulted in a wide range of plants and flowers, which residents often use as a heartfelt way to express their emotions or celebrate a special occasion. Some of the popular flowers include edelweiss, rhododendrons, and wild mountain roses, along with orchids, sunflowers, and colorful gerberas. We can create the perfect bouquet for any occasion, and we will even deliver it for you to almost any address in Geneva.