బసెల్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

తీయని
USD 80.35

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ
USD 73.66

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

జ్ఞానం
USD 80.35

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

కృతజ్ఞత
USD 80.35

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మృదువు
USD 80.35

మృదువు

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ
USD 125.89

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఆనందం
USD 125.89

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

గర్వము
USD 112.49

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సరైన మంచితనము
USD 80.35

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కోపము
USD 125.89

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 80.35

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

తొలి చూపు ప్రేమ
USD 125.89

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కాలముతో మారని
USD 80.35

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

పరవశత
USD 80.35

పరవశత

లిల్లీలు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 80.35

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 80.35

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Uniquely located in France, Germany, and Switzerland, the Swiss city of Basel is truly a cultural center. Both German and French influences can be seen throughout the city, including in the design of the historic Basel Minster. The Museum of Tinguely houses a unique collection of the city's rich past, and its annual carnival draws tourists in from around the world. Basel also boasts several parks and green spaces where residents can enjoy some of the country's native flowers, which include edelweiss and Alpine rose. Bell flowers are also popular and commonly given as tokens of affection, along with gerberas, lilies and orchids. We can create a stunning floral arrangement for you and even deliver it to almost any address in Basel. It is the perfect way to show your affection for someone and brighten their day.