హాంగ్ కాంగ్ లొ తాజా పుష్పముల త్వరిత గతి బట్వాడా. హాంగ్ కాంగ్ లోని హాంగ్ కాంగ్ మరియు 6 నగరములకు చేతి బట్వాడా ద్వారా పుష్పములను అందచేస్తాము.

హాంగ్ కాంగ్లో భావలు వ్యక్తము చేయుటకు తరచుగా పుష్పములను ఉపయోగిస్తారు, కాని తెలుపు మరియు ఎరుపు రంగు పుష్పములను బహుమతులుగా ఇవ్వరాదు. తెలుపు రంగు శోకము మరియు సంతాపమును సూచిస్తుంది మరియు ఎరుపు రంగు రక్తమునకు చిహ్నము. ఆతిథ్యము ఇచ్చే వారికి ఎరుపు లేదా తెలుపు రంగు పుష్పములు బహుమతిగా ఇవ్వటము మర్యాద కాదని, అలాగని పుష్పములు ఇవ్వక పోవటము కూడా మర్యాద కాదని ఇక్కడి ప్రజల భావన. ఐదు రేకుల బౌహీనియా అనబడే పుష్పము హాంగ్ కాంగ్ యొక్క జాతీయ పుష్పము మరియు ఈ రకమైన ఆర్కిడు హాంగ్ కాంగ్ అంతటా కనబడుతుంది. ప్రతి సంవత్సరము అందరూ ఎదురు చూసే హాంగ్ కాంగ్ షో జీవితములో పుష్పముల ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తుంది. అద్భుతమైన అమరికలతో ఆర్కిడ్లు, చామంతులు మరియు డెఫోడిల్ వంటి అతి ప్రియమైన పుష్పములను వీక్షకులు చూడవచ్చును.

హాంగ్ కాంగ్ లో ప్రముఖ పుష్ప గుచ్చములు


జ్ఞానం

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

నమ్రత

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

అనిర్వచననీయమైన అందము

అనిర్వచననీయమైన అందము

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు బంతులు

సొగసు

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

    
ఐక్యము

ఐక్యము

24 మరియు

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

రోజాలు

అపరస్పరమైన ప్రేమ

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

పండుగ

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

    
స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఇంకా ప్రేమించు

ఇంకా ప్రేమించు

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లావెండర్ పుష్పం

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఎడారి ప్రేమ

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

    
మంచి రుచి

మంచి రుచి

రోజాలు , బటన్ పాం మరియు కార్నేషన్లు

చంచలమైన

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

సమ్మొహనమైన

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సౌఖ్యము

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

    

ప్రత్యేక ఆఫరు: చిరునవ్వుతో

ఎరుపు రంగు రోజాలు కేవలము ప్రేమికుల రోజు బహుమతిగానే కాదు ఏ సందర్భమునకైనా సరైన బహుమతి. సంసృతిలో ఎరుపు రోజాలు ఉన్నతముగా చూపబడ్డవి మరియు అది ఇప్పటికీ నిజము. కోలూన్ (九龍)   యువెన్ లాంగ్ కౌ హ్వి (元朗墟)   సుయెన్ వాన్ (荃灣區)   సోక్ క్వు వాన్ (索罟灣)   హాంగ్ కాంగ్ (香港) మరియు ఇతర నగరములలో త్వరిత బట్వాడా సౌలభ్యము కలదు, మరియు ఈ గుచ్చమునకు కుండీని జత పరచవచ్చును. ఎరుపు రోజాలతో "నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నను" మరియు సాదా అయిన "నేను నీ గురించి ఆలోచిస్తున్నను" అనే భావాలను పలికించవచ్చు. మీ నిజమైన ప్రేమికురాలికి ఎరుపు రోజాల పుష్ప గుచ్చమును పంపి, ఆమె గురించి మీకు ఎంత శ్రద్ధో తెలియపరచండి.
సమాచారము