సుయెన్ వాన్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

రహస్య ఆరాధన
USD 93.25

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

వేరుబడ్డ ప్రేమ
USD 57.48

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

దయాళువైన  స్త్రీ
USD 57.48

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేమ పాత్రమైన
USD 76.64

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నవీనమైన
USD 57.48

నవీనమైన

గర్బెర ,లిల్లీలు మరియు చామంతులు

గౌరవము
USD 80.48

గౌరవము

24 రోజాలు

చంచలమైన
USD 67.06

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

మనొహరమైన సరళత
USD 57.48

మనొహరమైన సరళత

3 లిల్లీలు , రోజాలు , గర్బెరాలు , స్నేప్ డ్రాగన్లు మరియు స్టాటిస్

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
పరిపక్వ సమ్మొహనము
USD 57.48

పరిపక్వ సమ్మొహనము

రోజాలు

ఉశికొలపడము
USD 93.25

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

మృదువు
USD 57.48

మృదువు

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

వంచన లేని
USD 80.48

వంచన లేని

12 లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
తొలి చూపు ప్రేమ
USD 93.25

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

నాతో పారిపో
USD 57.48

నాతో పారిపో

రోజాలు

జయము
USD 57.48

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

తీక్షణమైన చూపు
USD 93.25

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


What was originally a collection of villages and fishing boats has become the historic district of Hong Kong. Nestled in between the ancient monuments and temples visitors can find elegant tea houses and stately manors. Since the city of Tsuen Wan is comprised of several villages, there are also plenty of shops and outdoor markets. Among the stalls selling Chinese and European foods, visitors will also find a variety of native and imported plants and flowers. Stop and pick up a sprig of orchids for one of the temples, or take home a small potted bamboo for luck and prosperity. You can also find several varieties of tea and hybrid roses, along with tulip bulbs from the Netherlands. Many of these and other flowers can also be found in one of our beautifully arranged bouquets. Available for delivery to almost any address in Tsuen Wan, it is the perfect gift for a friend or hostess.