Chat with us, powered by LiveChat

เราจัดบริการการจัดส่งดอกไม้ไปยังหลายๆจังหวัดและประเทศในโลก

เราจัดส่งดอกไม้ ในวันจันทร์ - วันเสาร์

เราไม่จัดส่งในวันหยุดทางการ

ถ้าท่านสั่งก่อน 10:00 น. ในเวลาท้องถิ่น (จันทร์-เสาร์) เราสามารถส่งภายในวันเดียวกัน

เวลาในท้องถิ่นและเวลาปัจจุบันคือ วันอังคาร 20 เมษายน (20/04/2021, 10:13:12) .

ดอกไม้ทั้งหมดจะถูกจัดส่งโดยพนักงานและผู้รับเหมาของเรา เราไม่เคยส่งทางไปรษณีย์

ราคาที่แสดงอยู่รวมค่าบริการการส่งแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกสำหรับการจัดส่ง

ถ้าท่านไม่พึงพอใจกับดอกไม้ เราจะส่งให้อีกโดยไม่คิดว่าใช้จ่าย !