ฮัล การส่งมอบช่อดอกไม้

Kingston upon Hull or Hull as it is more often known is a historic maritime town that has turned into a center of culture and commerce. While upscale boutiques and restaurants are becoming more common, along with bars and nightclubs, the city is also home to several parks and gardens. Like most English cities no garden is complete without a rose bush, and there are a wide assortment of hybrids, teas and floribundas in Hull. In the springtime daffodils and crocuses appear, followed closely by tulips of every color. Many of the city’s private gardens contain Rose of Sharon bushes, along with verbena and daisies. Blue and pink morning glories can be found wandering up trellises, and in some yards you can even catch a glimpse of the bright moon flowers when the sun has set. Along the Viking Way one can see the heather when it is in bloom, and the surrounding meadows are filled with colorful mini carnations. Daisies and brown eyed susans bloom throughout the summer, along with mammoth sunflowers. In front of the stores and restaurants one can often find baskets of pink, white and purple petunias blooming. Another favorite of residents are the wax and larger Swiss begonias.

เซ๊กซี่
USD 112.88

เซ๊กซี่

ลิลลี่ , กุหลาบ และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ความยินดีที่มาถึง
USD 73.80

ความยินดีที่มาถึง

ดอกกุหลาบ 7 ดอก

รักอันศักดิ์สิทธิ์
USD 120.69

รักอันศักดิ์สิทธิ์

ลิลลี่ , กุหลาบ และดอกคาเนชั่น

ข้อมูลข้อมูลข้อมูล
มองเห็นอย่างรวดเร็ว
USD 120.69

มองเห็นอย่างรวดเร็ว

ดอกกุหลาบ 24 ดอก

อมตะ
USD 73.80

อมตะ

ดอกคาเนชั่น , กุหลาบ และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ฉันเคลียคลอเธอ
USD 73.80

ฉันเคลียคลอเธอ

ลิลลี่ และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ข้อมูลข้อมูลข้อมูล
ถวิลหามิรู้จบ
USD 103.32

ถวิลหามิรู้จบ

กุหลาบ และกล้วยไม้

คนปากบอน
USD 132.85

คนปากบอน

ดอกกุหลาบ 72 ดอก

หวาน
USD 73.80

หวาน

กุหลาบ 6 ดอก และช่อดอกเดซี่

ข้อมูลข้อมูลข้อมูล
ความจงรักภักดี
USD 103.32

ความจงรักภักดี

ดอกกุหลาบ 24 ดอก

รู้สึกอบอุ่น
USD 86.83

รู้สึกอบอุ่น

ลิลลี่ และกุหลาบ

แรกรุ่น
USD 73.80

แรกรุ่น

ลิลลี่ และกุหลาบ

ข้อมูลข้อมูลข้อมูล
สูงส่ง
USD 103.32

สูงส่ง

ดอกกุหลาบ 24 ดอก และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

คุณงามความดี
USD 73.80

คุณงามความดี

ลิลลี่, กุหลาบ, ดอกเยอร์บีร่า , ดอกคาเนชั่น และกล้วยไม้

คู่ควร
USD 86.83

คู่ควร

ลิลลี่3ดอก , กุหลาบ และดอกคาเนชั่น

ข้อมูลข้อมูลข้อมูล
ความเอาใจใส่เยี่ยงมารดา
USD 103.32

ความเอาใจใส่เยี่ยงมารดา

กุหลาบ 6 ดอก , กล้วยไม้ และดอกคาเนชั่น

ความสวยงามทางจิตใจ
USD 120.69

ความสวยงามทางจิตใจ

ดอกกุหลาบ 12 ดอก และกล้วยไม้

สุขภาพดี
USD 86.83

สุขภาพดี

ดอกเยอบีร่า , กุหลาบ , ดอกคาเนชั่น และลิลลี่

ข้อมูลข้อมูลข้อมูล
Next page(Page2)