เงื่อนไขในการใช้

รูปภาพ: รูปภาพเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงให้เห็น ดอกไม้เป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ การจัดดอกไม้อาจจะแตกต่างกันไปเล็กน้อยจากรูปภาพ

การทดแทน : ในบางกรณี ที่ดอกไม้บางชนิดไม่สามารถหาให้ได้ นี่เป็นกรณีที่ไม่ปกติ อย่างไรก็ตามบางครั้งเราอาจจะหาดอกไม้ที่คล้ายๆกันมาแทนให้

อาจจะมีความหลากหลาย