Chat with us, powered by LiveChat

มาคาลา การส่งมอบช่อดอกไม้

มาชาล่า (Machala) มีชื่อเรียกเล่นๆว่าเป็น “นครหลวงแห่งกล้วยของโลก” เป็นเมืองที่อยู่ทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของเอกวาดอร์ (Ecuador) โดยเมืองมาชาล่า (Machala) มีความสำคัญคือ เป็นศูนย์กลางขนส่งที่สำคัญของประเทศ และศูนย์กลางของเศรษฐกิจทั้งภาคเกษตรกรรม และ อุตสาหกรรม ของการผลิต กล้วย โกโก้ และ กาแฟ ซึ่งทั้งสามเป็นสินค้าส่งออกของมาชาล่า และของประเทศ โดยกล้วย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณมากที่สุด ในด้านของการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและขนส่ง นั่นเพราะมาชาล่า ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมือง กวายากิล (Guayaquil) ทำให้ผู้ที่จะขึ้นเหนือไปกวายากิล มักจะมาแวะพักที่มาชาล่า และในทางกลับกัน ผู้ที่จำเดินทางลงใต้ไปที่ประเทศเปรู (Peru) ก็จะหยุดที่มาชาล่า เช่นเดียวกัน รอบๆเมืองมาชาล่า จะมีทั้งดอกกล้วยไม้ และดอกกุหลาบๆสวยๆอยู่เยอะมาก

สิริรุ่งโรจน์
USD 58.75

สิริรุ่งโรจน์

ดอกเยอร์บีร่า , ดอกคาเนชั่น และกุหลาบ

ประจญ
USD 111.62

ประจญ

ลิลลี่ , ดอกคาเนชั่น และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

อ่อนโยน
USD 58.75

อ่อนโยน

กุหลาบ และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ข้อมูลข้อมูลข้อมูล
รักไม่ต้องการการตอบแทน
USD 82.25

รักไม่ต้องการการตอบแทน

ลิลลี่, ดอกคาเนชั่น, กุหลาบ, ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

สุขชีวา
USD 80.78

สุขชีวา

ลิลลี่ และดอกคาเนชั่น

พึงพอใจ
USD 111.62

พึงพอใจ

กล้วยไม้ และกุหลาบ

ข้อมูลข้อมูลข้อมูล
ฉันยังคงรักเธอ
USD 58.75

ฉันยังคงรักเธอ

ดอกกุหลาบ5ดอก และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

มีเสนห่
USD 111.62

มีเสนห่

กุหลาบ12ดอก, ดอกคาเนชั่น , ลิลลี่ และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ฉันไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากคุณ
USD 111.62

ฉันไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากคุณ

ลิลลี่3ดอก , ดอกคาเนชั่น , กุหลาบ, ดอกเดซี่ และกล้วยไม้

ข้อมูลข้อมูลข้อมูล
กระตือรือร้น
USD 58.75

กระตือรือร้น

กุหลาบ

ทรนง
USD 82.25

ทรนง

ลิลลี่ , ดอกคาเนชั่น และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ฉันเคลียคลอเธอ
USD 58.75

ฉันเคลียคลอเธอ

ลิลลี่ และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ข้อมูลข้อมูลข้อมูล


เราจัดส่งดอกไม้ไปยังทุกพื้นที่ของเมือง มาคาลา นี่เป็นพื้นที่บางส่วนที่เราเคยจัดส่งดอกไม้ไปให้ในเมือง มาคาลา เมื่อไม่นานมานี้: -