เบนโซวิลเล การส่งมอบช่อดอกไม้

เบ น โซวิ ล เล อ ยู่ท า งต ะ วั น ต กเ ฉี ยงเหนือ ใน ป ระ เท ศไล บีเรี ยซึ่ งเป็น เมือ งหล วงข อ งเข ต Montserrado County เมืองนี้เป็นที่รู้จักสำหรับภูมิลำเนาและการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวนาและชาวสวนซึ่งทำอาชีพทางด้านการเกษตร ภูมิอากาศแห้งร้อน จึงทำให้ต้นไม้ต่างๆที่สามารถขึ้นได้เป็นต้นป่าชายเลน ต้นปาล์ม ต้นหญ้า และป่าไม้เขตร้อน นอกจากนั้นยังมีต้นข้าว มันสำปะหลัง และ ต้นพริกไทยดำ
วิเศษสุด
USD 53.83

วิเศษสุด

กุหลาบ 6 ดอก

ล่อลวงใจ
USD 102.28

ล่อลวงใจ

กุหลาบ, ดอกคาเนชั่น และกล้วยไม้

ความดีงามอันสมบูรณ์
USD 53.83

ความดีงามอันสมบูรณ์

ดอกกุหลาบ 9 ดอก และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ข้อมูลข้อมูลข้อมูล
ภูมิใจ
USD 67.29

ภูมิใจ

ดอกกุหลาบ 12 ดอก

ฉวยโอกาส
USD 53.83

ฉวยโอกาส

ดอกคาเนชั่น , บัททอนพอม และดอกสแตติซ

ชัยชนะ
USD 53.83

ชัยชนะ

ลิลลี่ และกุหลาบ

ข้อมูลข้อมูลข้อมูล
ความสวยงามมิรู้เลือน
USD 67.29

ความสวยงามมิรู้เลือน

กุหลาบ

ประหม่ารัก
USD 67.29

ประหม่ารัก

ดอกกุหลาบ 12 ดอก

สุภาพ
USD 53.83

สุภาพ

ดอกกุหลาบ8ดอก, ลิลลี่ และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ข้อมูลข้อมูลข้อมูล
ใคร่ครวญ
USD 74.02

ใคร่ครวญ

ดอกกุหลาบ 12 ดอก

สันโดษ
USD 75.36

สันโดษ

กล้วยไม้ , ลิลลี่ , ดอกคาเนชั่น

ชีวิตอันแสนหวาน
USD 102.28

ชีวิตอันแสนหวาน

ดอกลิลลี่ 5 ดอก , ดอกคาเนชั่น , กุหลาบ, ดอกเยอร์บีร่า และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ข้อมูลข้อมูลข้อมูล
ปัญญา
USD 53.83

ปัญญา

กุหลาบ และดอกคาเนชั่น

สูงค่า
USD 94.20

สูงค่า

ดอกคาเนชั่น , กุหลาบ

เป็นที่ยอมรับ
USD 102.28

เป็นที่ยอมรับ

ลิลลี่, กุหลาบ, ดอกเยอร์บีร่า และดอกคาเนชั่น

ข้อมูลข้อมูลข้อมูล
อ่อนโยน
USD 53.83

อ่อนโยน

กุหลาบ และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

คุณงามความดี
USD 53.83

คุณงามความดี

ลิลลี่, กุหลาบ, ดอกเยอร์บีร่า , ดอกคาเนชั่น และกล้วยไม้

จำนน
USD 102.28

จำนน

ดอกกุหลาบ 24 ดอก

ข้อมูลข้อมูลข้อมูล
Top