เบนโซวิลเล การส่งมอบช่อดอกไม้

เบ น โซวิ ล เล อ ยู่ท า งต ะ วั น ต กเ ฉี ยงเหนือ ใน ป ระ เท ศไล บีเรี ยซึ่ งเป็น เมือ งหล วงข อ งเข ต Montserrado County เมืองนี้เป็นที่รู้จักสำหรับภูมิลำเนาและการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวนาและชาวสวนซึ่งทำอาชีพทางด้านการเกษตร ภูมิอากาศแห้งร้อน จึงทำให้ต้นไม้ต่างๆที่สามารถขึ้นได้เป็นต้นป่าชายเลน ต้นปาล์ม ต้นหญ้า และป่าไม้เขตร้อน นอกจากนั้นยังมีต้นข้าว มันสำปะหลัง และ ต้นพริกไทยดำ
มั่นคงเสมอ
USD 73.47

มั่นคงเสมอ

กุหลาบ , ลิลลี่ , ดอกเยอร์บีร่า , ดอกสแตติซ และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ความสงบ
USD 53.43

ความสงบ

ดอกกุหลาบ8ดอก

แน่วแน่
USD 73.47

แน่วแน่

ลิลลี่ 4 ดอก และดอกกุหลาบ 7 ดอก

อมตะ
USD 53.43

อมตะ

ดอกคาเนชั่น , กุหลาบ และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูล
สารภาพแห่งความรัก
USD 53.43

สารภาพแห่งความรัก

กุหลาบ

อารมณ์ขัน
USD 73.47

อารมณ์ขัน

กุหลาบ, ลิลลี่ , ดอกคาเนชั่น และดอกเยอร์บีร่า

พึงพอใจ
USD 101.52

พึงพอใจ

กล้วยไม้ และกุหลาบ

ความยินดีที่มาถึง
USD 53.43

ความยินดีที่มาถึง

ดอกกุหลาบ 7 ดอก

ข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูล
อ่อนน้อมถ่อมตน
USD 53.43

อ่อนน้อมถ่อมตน

กุหลาบ และดอกคาเนชั่น

สมบูรณ์แบบ
USD 74.80

สมบูรณ์แบบ

ดอกกุหลาบ 24 ดอก

ชัยชนะ
USD 53.43

ชัยชนะ

ลิลลี่ และกุหลาบ

ฉวยโอกาส
USD 53.43

ฉวยโอกาส

ดอกคาเนชั่น , บัททอนพอม และดอกสแตติซ

ข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูล
ไร้เดียงสา
USD 101.52

ไร้เดียงสา

ดอกกุหลาบ 24 ดอก และดอกเดซี่

ประจญ
USD 101.52

ประจญ

ลิลลี่ , ดอกคาเนชั่น และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

เฉลิมฉลอง
USD 101.52

เฉลิมฉลอง

กุหลาบ, ดอกคาเนชั่น และลิลลี่

ลุ่มหลง
USD 53.43

ลุ่มหลง

ลิลลี่ , กุหลาบ, ดอกเจอเนรัส , คาเนชั่น และกล้วยไม้

ข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูล