เบนโซวิลเล การส่งมอบช่อดอกไม้

เบ น โซวิ ล เล อ ยู่ท า งต ะ วั น ต กเ ฉี ยงเหนือ ใน ป ระ เท ศไล บีเรี ยซึ่ งเป็น เมือ งหล วงข อ งเข ต Montserrado County เมืองนี้เป็นที่รู้จักสำหรับภูมิลำเนาและการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวนาและชาวสวนซึ่งทำอาชีพทางด้านการเกษตร ภูมิอากาศแห้งร้อน จึงทำให้ต้นไม้ต่างๆที่สามารถขึ้นได้เป็นต้นป่าชายเลน ต้นปาล์ม ต้นหญ้า และป่าไม้เขตร้อน นอกจากนั้นยังมีต้นข้าว มันสำปะหลัง และ ต้นพริกไทยดำ
หนีตามฉันไป
USD 53.25

หนีตามฉันไป

กุหลาบ

รักแบบรับผิดชอบ
USD 53.25

รักแบบรับผิดชอบ

กุหลาบ , ลิลลี่ และดอกคาเนชั่น

สูงส่ง
USD 74.55

สูงส่ง

ดอกกุหลาบ 24 ดอก และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ยอดเยี่ยมสวยงาม
USD 66.56

ยอดเยี่ยมสวยงาม

ดอกกุหลาบ 12 ดอก และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูล
พลัง
USD 73.22

พลัง

ดอกกุหลาบ 9 ดอก และดอกคาเนชั่น

ฉันเคลียคลอเธอ
USD 53.25

ฉันเคลียคลอเธอ

ลิลลี่ และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

สารภาพแห่งความรัก
USD 53.25

สารภาพแห่งความรัก

กุหลาบ

ความเอาใจใส่เยี่ยงมารดา
USD 74.55

ความเอาใจใส่เยี่ยงมารดา

กุหลาบ 6 ดอก , กล้วยไม้ และดอกคาเนชั่น

ข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูล
คุณงามความดี
USD 53.25

คุณงามความดี

ลิลลี่, กุหลาบ, ดอกเยอร์บีร่า , ดอกคาเนชั่น และกล้วยไม้

สันติภาพ
USD 53.25

สันติภาพ

ดอกกุหลาบ 12 ดอก และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

สมบูรณ์แบบ
USD 74.55

สมบูรณ์แบบ

ดอกกุหลาบ 24 ดอก

อดทน
USD 53.25

อดทน

กุหลาบ, ลิลลี่ , ดอกคาเนชั่น , ดอกรานันคูลัส

ข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูล
สตรีผู้สง่างาม
USD 53.25

สตรีผู้สง่างาม

ลิลลี่ , กุหลาบ และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

กอด
USD 73.22

กอด

กุหลาบ และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ปรารถนา
USD 74.55

ปรารถนา

กุหลาบ และกล้วยไม้

วิเศษสุด
USD 53.25

วิเศษสุด

กุหลาบ 6 ดอก

ข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูล