เบนโซวิลเล การส่งมอบช่อดอกไม้

เบ น โซวิ ล เล อ ยู่ท า งต ะ วั น ต กเ ฉี ยงเหนือ ใน ป ระ เท ศไล บีเรี ยซึ่ งเป็น เมือ งหล วงข อ งเข ต Montserrado County เมืองนี้เป็นที่รู้จักสำหรับภูมิลำเนาและการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวนาและชาวสวนซึ่งทำอาชีพทางด้านการเกษตร ภูมิอากาศแห้งร้อน จึงทำให้ต้นไม้ต่างๆที่สามารถขึ้นได้เป็นต้นป่าชายเลน ต้นปาล์ม ต้นหญ้า และป่าไม้เขตร้อน นอกจากนั้นยังมีต้นข้าว มันสำปะหลัง และ ต้นพริกไทยดำ
ปรารถนา
USD 74.11

ปรารถนา

กุหลาบ และกล้วยไม้

ประหม่ารัก
USD 66.17

ประหม่ารัก

ดอกกุหลาบ 12 ดอก

ความทรงจำอันปิติยินดี
USD 52.94

ความทรงจำอันปิติยินดี

ดอกคาเนชั่น, ลิลลี่ และลาร์คสเปอร์

เซ๊กซี่
USD 112.49

เซ๊กซี่

ลิลลี่ , กุหลาบ และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูล
หวาน
USD 52.94

หวาน

กุหลาบ 6 ดอก และช่อดอกเดซี่

ลึกลับ
USD 72.79

ลึกลับ

กุหลาบ 12 ดอก

สุขภาพดี
USD 72.79

สุขภาพดี

ดอกเยอบีร่า , กุหลาบ , ดอกคาเนชั่น และลิลลี่

ปกป้อง
USD 72.79

ปกป้อง

ลิลลี่, กุหลาบ , กล้วยไม้ , และlavanders

ข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูล
นิรันดร
USD 74.11

นิรันดร

ลิลลี่, กุหลาบ, ดอกเยอร์บีร่า , กล้วยไม้ และดอกคาเนชั่น

ใคร่ครวญ
USD 72.79

ใคร่ครวญ

ดอกกุหลาบ 12 ดอก

ประหลาดใจ
USD 74.11

ประหลาดใจ

ดอกกุหลาบ 12 ดอก และลิลลี่

ความสวยงามทางจิตใจ
USD 100.58

ความสวยงามทางจิตใจ

ดอกกุหลาบ 12 ดอก และกล้วยไม้

ข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูล
สตรีผู้สง่างาม
USD 52.94

สตรีผู้สง่างาม

ลิลลี่ , กุหลาบ และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

เฉลิมฉลอง
USD 100.58

เฉลิมฉลอง

กุหลาบ, ดอกคาเนชั่น และลิลลี่

ความรักแห่งสตรี
USD 52.94

ความรักแห่งสตรี

กุหลาบ 6 ดอก และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

สูงส่ง
USD 74.11

สูงส่ง

ดอกกุหลาบ 24 ดอก และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูล