เบนโซวิลเล การส่งมอบช่อดอกไม้

เบ น โซวิ ล เล อ ยู่ท า งต ะ วั น ต กเ ฉี ยงเหนือ ใน ป ระ เท ศไล บีเรี ยซึ่ งเป็น เมือ งหล วงข อ งเข ต Montserrado County เมืองนี้เป็นที่รู้จักสำหรับภูมิลำเนาและการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวนาและชาวสวนซึ่งทำอาชีพทางด้านการเกษตร ภูมิอากาศแห้งร้อน จึงทำให้ต้นไม้ต่างๆที่สามารถขึ้นได้เป็นต้นป่าชายเลน ต้นปาล์ม ต้นหญ้า และป่าไม้เขตร้อน นอกจากนั้นยังมีต้นข้าว มันสำปะหลัง และ ต้นพริกไทยดำ
ภูมิใจ
USD 66.53

ภูมิใจ

ดอกกุหลาบ 12 ดอก

ถวิลหามิรู้จบ
USD 74.51

ถวิลหามิรู้จบ

กุหลาบ และกล้วยไม้

ถลำลึกในความรัก
USD 53.22

ถลำลึกในความรัก

กุหลาบ และดอกฮีเธอะ

ข้อมูลข้อมูลข้อมูล
ห่วงเสน่หา
USD 53.22

ห่วงเสน่หา

ดอกกุหลาบ 9 ดอก

สันติภาพ
USD 53.22

สันติภาพ

ดอกกุหลาบ 12 ดอก และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ยอดเยี่ยมสวยงาม
USD 66.53

ยอดเยี่ยมสวยงาม

ดอกกุหลาบ 12 ดอก และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ข้อมูลข้อมูลข้อมูล
เริงร่า
USD 53.22

เริงร่า

ดอกเยอร์บีร่า , กุหลาบ , ลิลลี่

เฉลิมฉลอง
USD 101.12

เฉลิมฉลอง

กุหลาบ, ดอกคาเนชั่น และลิลลี่

ความสวยงามมิรู้เลือน
USD 66.53

ความสวยงามมิรู้เลือน

กุหลาบ

ข้อมูลข้อมูลข้อมูล
กอด
USD 73.18

กอด

กุหลาบ และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ความสวยงามทางจิตใจ
USD 101.12

ความสวยงามทางจิตใจ

ดอกกุหลาบ 12 ดอก และกล้วยไม้

วิเศษสุด
USD 53.22

วิเศษสุด

กุหลาบ 6 ดอก

ข้อมูลข้อมูลข้อมูล
รางวัลต่อความดี
USD 95.80

รางวัลต่อความดี

กุหลาบ 36 ดอก

ยินดี
USD 53.22

ยินดี

ดอกคาเนชั่น , กุหลาบ

เสน่หาลับ
USD 73.18

เสน่หาลับ

ลิลลี่ , กุหลาบ , ดอกคาเนชั่น , ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ข้อมูลข้อมูลข้อมูล
ความทรงจำอันปิติยินดี
USD 53.22

ความทรงจำอันปิติยินดี

ดอกคาเนชั่น, ลิลลี่ และลาร์คสเปอร์

ฉวยโอกาส
USD 53.22

ฉวยโอกาส

ดอกคาเนชั่น , บัททอนพอม และดอกสแตติซ

รู้สึกอบอุ่น
USD 73.18

รู้สึกอบอุ่น

ลิลลี่ และกุหลาบ

ข้อมูลข้อมูลข้อมูล
Next page(Page2)