บันเกียว การส่งมอบช่อดอกไม้

บันเกียวเป็นเขตในไต้หวันซึ่งอยู่ปลายๆภาคเหนืออยู่ในนิวไทเปและติดกับ แม่น้ำสองเส้น Xindian River กับ Dahan River ทางทิศตะวันออกเฉียง เหนือ แล ะ ต ะ วั น ต กเฉ พียงเหนือ สถานที่นึ ง ที่โด่ดเ ด่นคือ B a n q i a o Agricultural Park ซึ่งเป็นสวนที่จำลองหมู่บ้านเกษตรแห่งนึงเพื่อสอนให้ เยาว์ชนเข้าใจถึงความลำบากของชาวนาชาวสวนสมัยก่อน อีกสถานที่นึงคือ สวน Lin Family Garden ในทั้งสองสวนนั้นมีดอกกุหลาบ ดอกลาเวนเดอร์ ลิลลี่น้ำ ดอกบ๊วย และ ซากุระไต้หวัน
นิรันดร
USD 144.22

นิรันดร

ลิลลี่, กุหลาบ, ดอกเยอร์บีร่า , กล้วยไม้ และดอกคาเนชั่น

อัตตา
USD 103.01

อัตตา

กุหลาบ, ดอกคาเนชั่น และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ดี
USD 103.01

ดี

กุหลาบ 12 ดอก

ข้อมูลข้อมูลข้อมูล
พิศวงงงงวย
USD 156.89

พิศวงงงงวย

ลิลลี่, กุหลาบ, ดอกทานตะวัน , ดอกลาเวนเดอร์ และดอกคาเนชั่น

ยินดี
USD 103.01

ยินดี

ดอกคาเนชั่น , กุหลาบ

ไพเราะ
USD 144.22

ไพเราะ

กุหลาบ 24 ดอก

ข้อมูลข้อมูลข้อมูล
บันดาลใจ
USD 156.89

บันดาลใจ

ลิลลี่ 6 ดอก , กุหลาบ 6 ดอก และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

อันตรายในความรัก
USD 156.89

อันตรายในความรัก

ดอกกุหลาบ 12 ดอก และลิลลี่

ความทรงจำอันปิติยินดี
USD 103.01

ความทรงจำอันปิติยินดี

ดอกคาเนชั่น, ลิลลี่ และลาร์คสเปอร์

ข้อมูลข้อมูลข้อมูล
สุทรรศนนิยม
USD 103.01

สุทรรศนนิยม

ดอกกุหลาบ 12 ดอก และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

สตรีผู้สง่างาม
USD 103.01

สตรีผู้สง่างาม

ลิลลี่ , กุหลาบ และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

จูบ
USD 144.22

จูบ

กุหลาบ12ดอก และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ข้อมูลข้อมูลข้อมูล
ผมปรารถนาในตัวคุณ
USD 156.89

ผมปรารถนาในตัวคุณ

กุหลาบ

เสน่ห์แห่งความเรียบง่าย
USD 103.01

เสน่ห์แห่งความเรียบง่าย

ลิลลี่3ดอก , กุหลาบ , ดอกเยอร์บีร่า , ดอกลิ้นมังกร และดอกสแตติซ

โชคดี
USD 103.01

โชคดี

ดอกกุหลาบ 12 ดอก

ข้อมูลข้อมูลข้อมูล
สันติภาพ
USD 103.01

สันติภาพ

ดอกกุหลาบ 12 ดอก และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

จำนน
USD 156.89

จำนน

ดอกกุหลาบ 24 ดอก

รางวัลต่อความดี
USD 185.42

รางวัลต่อความดี

กุหลาบ 36 ดอก

ข้อมูลข้อมูลข้อมูล
Top