Pinong Kagandahan

Pinong Kagandahan
Code ng Produkto: prod099
Palumpun ng Puting rosas , rosas at puting carnation . Isang kard ng pagbati ang kasama (libre) .

Please note we are now unable to accept more orders for delivery on Valentines Day. We we reopen our online ordering on 16th February.