Kumakapit ako sa'yo

Kumakapit ako sa'yo
Code ng Produkto: prod154
Palumpun ng Mamimituin na mga Liryo , gypsophila . Isang kard ng pagbati ang kasama (libre) .

Please note we are now unable to accept more orders for delivery on Valentines Day. We we reopen our online ordering on 16th February.