Malambot

Malambot
Code ng Produkto: prod023
Palumpun ng 24 Rosas at lila . Isang kard ng pagbati ang kasama (libre) .
Pumili ng lungsod upang ipakita ang mga presyo para sa mga palumpun ng mga bulaklak:Pumili ng lungsod upang ipakita ang mga presyo para sa mga palumpun ng mga bulaklak