Paano umorder / FAQ

Maghanap ng mga kategorya ng palumpon sa website na ito

Pumili ng isang palumpon ng bulaklak na gusto mo

Makikita mo ang pormas para umorder.

Kumpletuhin ang hiniling na impormasyon sa pormas para umorder.

Kami ay kasalukuyang tumatanggap lamang ng mga online na pagbabayad.

Tumatanggap kami ng:

VISA, MASTERCARD, AMEX, DINERS, PAYPAL, 2CHECKOUT