Iyong Pagkapribado

Personal na Impormasyon: Ito ang iyong impormasyon sa pagsingil. Ito ay: ang iyong adres ng tahanan, ang iyong pangalan, ang iyong bansa.

Impormasyon ng paghahatid: Ito ang impormasyon ng paghahatid para sa mga tatanggap ng mga bulaklak. Ito ay: pangalan ng tumatanggap, numero ng telepono, petsa ng paghahatid, ang adres para sa pagpapadala ng mga palumpon ng bulaklak, karagdagang tagubilin para sa paghahatid,mensahe sa kard ng pagbati.

Ang iyong personal na impormasyon ay ligtas na pinapadala sa aming mga probayder sa pagbabayad.Hindi namin binibigay ang iyong personal na impormasyon sa kahit na kanino maliban kung kinakailangan ng batas. Halimbawang kailangan naming pagpakita ng buong impormasyon ng pag-order sa aming tenedor de libro o tanggapan ng buwis bilang regular na kinakailangan.

Hindi namin ibinibigay ang iyong persofnal na impormasyon sa kahit na kanino para sa pangangalakal.

Kinakailangan naming ibigay ang impormasyon sa pagpapadala sa aming mga kontraktor para sa pagpapadala ng mga bulaklak.Hindi namin ibinibigay ang iyong personal na impormasyon sa aming mga kontraktor. Ang aming mga kontraktor ay nakabase sa iba't-ibang bansa.

Gamit ng Cookies: Ang website na ito ay gumagamit ng mga cookies. Ang Cookies ay nagiipon ng impormasyon sa iyong web browser. Sa hinaharap, kapag bumalik ka sa aming website,ang cookie ay maaaring maikarga mula sa iyong browser at makikita mo ang dati nang ipinasok na impormasyon para sa iyong kaginhawaan.