Lakas

Lakas
Code ng Produkto: prod078
Palumpun ng 9 pulang rosas , puting maliliit na carnation . Isang kard ng pagbati ang kasama (libre) .