Khởi đầu của tình bạn

Khởi đầu của tình bạn
Mã sản phẩm.: prod129
Giá.: USD 101.32
Nâng cấp.: USD 0.00
Thêm mặt hàng.: USD 0.00
Giao hàng.: USD 30.31
Tổng phụ.: USD 101.32
Giảm giá.: 0% = USD
Tổng số.: USD 0.00
Giỏ hoa gồm hoa hồng đào, hoa lan phalaenopsis tím và hoa baby. Thiệp tặng kèm (miễn phí).

Mời đặt hoa trực tuyến (kéo xuống).
Đặt hoa dễ dàng và nhanh chóng - không yêu cầu tài khoản.

Bạn đã có mã giảm giá chưa?.

Nâng cấp (thêm hoa vào đơn đặt hàng của bạn) không?.

Thêm mặt hàng.

Chocolates:


Teddy Bears:


Thông tin khách hàng cũ.

Chúng tôi không có hệ thống đăng nhập cho khách hàng. Chúng tôi không lưu trữ thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng nhập thông tin của bạn dưới đây.

Bạn có thể mua một bó hoa mỗi đơn hàng.

Phương thức thanh toán (chúng ưu tiên PayPal).

Thanh toán kiểu khách Paypal (PayPal Guest Checkout) cho phép bạn trả bằng bất cứ thẻ ghi nợ hay thẻ tín dụng nào bao gồm Mastercard mà không cần phải mở tài khoản Paypal.

Thanh toán bằng.

Người nhận (người chúng tôi sẽ gửi hoa).:

Tên người nhận.:
Số điện thoại người nhận.:
Số điện thoại người nhận # 2 (tùy chọn).:
Ngày giao hàng

Quốc gia giao hàng.:   Úc
Thành phố giao hàng.:   Sydney
Mã vùng / mã bưu điện giao hàng.:
Địa chỉ giao hàng (ở Úc):
Không biết địa chỉ?

Nếu bạn không biết địa chỉ giao hàng. Vui lòng điền tên thành phố trong mục địa chỉ và yêu cầu chúng tôi gọi điện cho người nhận để hỏi địa chỉ. Chúng tôi sẵn sàng giúp bạn trước khi giao hàng.

Hướng dẫn giao hàng khác.:
Nội dung thiệp chúc mừng (miễn phí).:

Người gửi (Bạn).:

Tên của bạn.:
Họ của bạn.:
Quốc gia.:
Khu vực.:
Thành phố.:
Mã vùng / mã bưu điện.:
Your Phone Number Your Phone Number:
Địa chỉ thanh toán dòng 1.:
Địa chỉ thanh toán dòng 2 (tùy chọn).:
Số thẻ tín dụng / ghi nợ:
CVV(3 - 4 chữ số in ở mặt sau của thẻ):
Hết hạn (MM/YYYY):
/
Địa chỉ email của bạn.:

Giao hàng.: USD 30.31
Tổng số.: USD 0.00
bao gồm. 0-.
Bạn tiết kiệm được. USD !

Không phải trả thêm tiền.