Thầm thương trộm nhớ

Thầm thương trộm nhớ
Mã sản phẩm.: prod085
4 hoa hồng tím, 4 hoa hồng nhạt, 4 hoa hồng xanh, hoa hồng nhỏ. Giỏ và thiệp tặng kèm (miễn phí).