Chat with us, powered by LiveChat

Mãi bên nhau

Mãi bên nhau
Mã sản phẩm.: prod138
Giá.: USD 162.66
Nâng cấp.: USD 0.00
Thêm mặt hàng.: USD 0.00
Giao hàng.: USD 11.16
Tổng phụ.: USD 162.66
Giảm giá.: 0% = USD
Tổng số.: USD 0.00
2 hoa lily hồng, hoa cẩm chướng màu hồng và tím nhạt. Giỏ và thiệp tặng kèm (miễn phí).

Mời đặt hoa trực tuyến (kéo xuống).
Đặt hoa dễ dàng và nhanh chóng - không yêu cầu tài khoản.

Bạn đã có mã giảm giá chưa?.

Nâng cấp (thêm hoa vào đơn đặt hàng của bạn) không?.

Thêm mặt hàng.

Chocolates:


Teddy Bears:


Thông tin khách hàng cũ.

Chúng tôi không có hệ thống đăng nhập cho khách hàng. Chúng tôi không lưu trữ thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng nhập thông tin của bạn dưới đây.

Bạn có thể mua một bó hoa mỗi đơn hàng.

Thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ với STRIPE

Nếu bạn thanh toán qua các khoản thanh toán STRIPE, chúng tôi không thấy số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn. Tất cả các chi tiết thanh toán được gửi một cách an toàn và trực tiếp đến STRIPE.

Thanh toán bằng.

Người nhận (người chúng tôi sẽ gửi hoa).:

Tên người nhận.:
Số điện thoại người nhận.:
Số điện thoại người nhận # 2 (tùy chọn).:
Ngày giao hàng

Bạn có thể chọn giao hàng vào chủ nhật. Tuy nhiên giao hàng vào chủ nhật thì không luôn luôn có thể. Nếu bạn chọn giao hàng vào Chủ nhật, các mặt hàng có thể được giao vào thứ Hai.

Quốc gia giao hàng.:   Chile
Thành phố giao hàng.:   Vina del Mar
Mã vùng / mã bưu điện giao hàng.:
Địa chỉ giao hàng (ở Chile):
Không biết địa chỉ?

Nếu bạn không biết địa chỉ giao hàng. Vui lòng điền tên thành phố trong mục địa chỉ và yêu cầu chúng tôi gọi điện cho người nhận để hỏi địa chỉ. Chúng tôi sẵn sàng giúp bạn trước khi giao hàng.

Hướng dẫn giao hàng khác.:
Nội dung thiệp chúc mừng (miễn phí).:

Người gửi (Bạn).:

Tên của bạn.:
Họ của bạn.:
Quốc gia.:
Khu vực.:
Thành phố.:
Mã vùng / mã bưu điện.:
Your Phone Number Your Phone Number:
Địa chỉ thanh toán dòng 1.:
Địa chỉ thanh toán dòng 2 (tùy chọn).:
Số thẻ tín dụng / ghi nợ:
CVV(3 - 4 chữ số in ở mặt sau của thẻ):
Hết hạn (MM/YYYY):
/
Địa chỉ email của bạn.:

Giao hàng.: USD 11.16
Tổng số.: USD 0.00
bao gồm. 0-.
Bạn tiết kiệm được. USD !

Không phải trả thêm tiền.