E thẹn

E thẹn
Mã sản phẩm.: prod040
12 hoa hồng đỏ. Bình và thiệp tặng kèm (miễn phí).