Vĩ đại

Vĩ đại
Mã sản phẩm.: prod090
Hoa lily trắng và hoa hồng đỏ. Bình và thiệp tặng kèm (miễn phí).