Can đảm

Can đảm
Mã sản phẩm.: prod074
Hoa đồng tiền màu đỏ, hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng, hoa lily trắng. Giỏ và thiệp tặng kèm (miễn phí).