Làm thế nào để đặt hoa / FAQ

Xem danh mục hoa trên trang web này.

Chọn mẫu hoa bạn thích.

Bạn sẽ thấy biểu mẫu đặt hoa.

Điền đầy đủ các thông tin yêu cầu trong biểu mẫu đặt hoa.

Hiện tại chúng tôi chỉ chấp nhận thanh toán trực tuyến.

Chúng tôi chấp nhận:

VISA, MASTERCARD, AMEX, DINERS, PAYPAL, 2CHECKOUT