Chân thành

Chân thành
Mã sản phẩm.: prod013
12 hoa hồng đỏ. hoa lily, 2 kim ngân hoa màu xanh, hoa cẩm chướng màu hồng, hoa salem màu xanh. Thiệp tặng kèm (miễn phí).
Chọn quốc gia sau đó là khu vực hay thành phố để hiển thị giá:Chọn quốc gia sau đó là khu vực hay thành phố để hiển thị giá