Hòa giải

Hòa giải
Mã sản phẩm.: prod081
3 hoa hồng đỏ, 4 hoa hồng nhạt, 3 hoa đồng tiền màu trắng, hoa đồng tiền đỏ, cẩm chướng trắng, hoa lily trắng, hoa lan màu vàng. Giỏ và thiệp tặng kèm (miễn phí).
Chọn quốc gia sau đó là khu vực hay thành phố để hiển thị giá:Chọn quốc gia sau đó là khu vực hay thành phố để hiển thị giá