Lời cảm ơn

Lời cảm ơn
Mã sản phẩm.: prod200
Hoa lily hồng, hoa hồng nhạt, hoa đồng tiền màu hồng, hoa cẩm chướng màu tím. Giỏ và Thiệp tặng kèm (miễn phí).