Liên kết tình cảm

Liên kết tình cảm
Mã sản phẩm.: prod145
Bó hoa nhỏ gồm 6 hoa hồng đỏ và 3 hoa hồng trắng. Thiệp tặng kèm (miễn phí).