Giao nhanh hoa tươi ở Jamaica. Chúng tôi gửi hoa bằng tay ở Kingston và 6 thành phố ở Jamaica.

Bó hoa nổi tiếng ở Jamaica

Chọn thành phố để hiển thị giá cho những bó hoa này:Chọn thành phố để hiển thị giá cho những bó hoa này

Xứng đáng

Xứng đáng

3 hoa lily, hoa hồng, hoa cẩm chướng

Chiến thắng

Chiến thắng

Hoa lily và hoa hồng

Oán giận

Oán giận

Hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoa lily và hoa baby

Hôn nhân hạnh phúc

Hôn nhân hạnh phúc

Hoa lily, hoa lan, hoa cẩm chướng và hoa lan

    
Ngỏ lời

Ngỏ lời

Hoa hồng

Lòng mến khách

Lòng mến khách

Hoa hồng, hoa lily, hoa hồng và hoa baby

Vinh quang

Vinh quang

hoa đồng tiền, cẩm chướng và hoa hồng

Tôi thuộc về người

Tôi thuộc về người

3 hoa đồng tiền, cẩm chướng và hoa baby

    
Tình yêu và trách nhiệm

Tình yêu và trách nhiệm

Hoa hồng, hoa lily và hoa cẩm chướng

Sức mạnh

Sức mạnh

9 hoa hồng và hoa cẩm chướng

Kết thúc thỏa thuận

Kết thúc thỏa thuận

2 hoa lily và hoa cẩm chướng

Ưu việt

Ưu việt

24 Hoa Hồng và hoa baby

    
Vẻ đẹp thất thường

Vẻ đẹp thất thường

Hoa hồng và hoa baby

Thoải mái

Thoải mái

Hoa lily, hoa cẩm chướng, hoa lan, hoa đồng tiền

Kỷ niệm vui tươi

Kỷ niệm vui tươi

Hoa cẩm chướng, hoa lily, phi yến thảo

Rực rỡ

Rực rỡ

Hoa hồng trắng