Uslovi upotrebe

Slike: Slike su za ilustrativne potrebe. Cveće je jedinstveno. Cvetni aranžmani se mogu malo razlikovati od fotografije.

Zamena: U nekim određenim slučajevima neko cveće može biti nedostupno. To je neobično. Tako da ponekad možemo da upotrebimo neko slično zamensko cveće.

Postoje varijacije